ป้ายหน้าอาคาร

ป้ายหน้าอาคารมีลักษณะเป็นป้ายขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าตึกและอาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อโปรโมตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าทั่วไปได้รับทราบข้อมูล เมื่อมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ โดยส่วนมากนิยมทำป้ายไวนิลหน้าอาคาร ไวนิลหุ้มอาคาร หรือไวนิลขึงโครงเหล็กเนื่องจากราคาไม่แพง แต่บางครั้งธุรกิจที่มีกำลังทุนค่อนข้างสูง นิยมทำป้ายแผงตัวซี หรืออลูมิเนียมคอมโพสิท ประกอบกับตัวอักษรโลหะ เพื่อให้ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือร้านค้าของตัวเองดูดีและดึงดูดความสนใจกว่าคู่แข่งหรือร้านค้าใกล้เคียง แต่ถ้าเป็นร้านอาหาร ประเภทผับ บาร์ หรือร้านกาแฟ นิยมทำกล่องไฟติดตั้งด้านหน้าอาคารมากกว่า เนื่องจากบางครั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะมาใช้บริการช่วงเย็นเป็นหลักนั่นเอง

ป้ายร้าน

ป้ายร้านคือป้ายที่นำมาติดตั้งด้านหน้า หรือภายในบริเวณอาคารร้านค้าต่างๆ ลูกค้าส่วนใหญ่จะทำป้ายร้านเพื่อสื่อสารถึงผู้บริโภคให้เข้าใจและรับรู้ถึงสินค้าและบริการของร้านค้านั้นๆ ป้ายที่นิยมนำมาตกแต่งร้านมีอยู่มากมายหลากหลายประเภท แล้วแต่ความเหมาะสม และงบประมาณของเจ้าของกิจการ แต่ที่ขาดไม่ได้คือป้ายชื่อร้านจะต้องมีความโดดเด่น เห็นแล้วเกิดความประทับใจน่าเข้าไปใช้บริการ รวมทั้งโลโก้ร้านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและทำเป็นอันดับแรก ร้านค้าส่วนใหญ่จะทำป้ายตกแต่งสถานที่ให้ดูดี หรูหราสวยงาม เนื่องจากปัจจุบันลูกค้ามีตัวเลือกของสินค้าแต่ละประเภทเป็นจำนวนมาก ดังนั้นร้านค้าส่วนใหญ่จึงต้องปรับปรุงร้านของตัวเองให้น่าสนใจที่สุด เพื่อชักจูงให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ บางแห่งนำสติ๊กเกอร์มาตกแต่งกระจกหน้าร้าน เพื่อดึงดูดสายตาผู้ผ่านไปผ่านมา แม้แต่ภายในร้านเองต้องมีการนำสื่อโฆษณาสินค้าเข้ามาประกอบเพื่อความสวยงามด้วยเช่นกัน

ป้ายโรงงานป้ายบริษัท

ป้ายโรงงาน, ป้ายบริษัท คือ ป้ายต่างๆที่นำมาใช้ประกอบ ตกแต่ง ใช้งาน ภายบริเวณโรงงานหรือบริษัท เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน เจ้าหน้าที่ๆอยู่บริเวณนั้น หรือเป็นการชี้บ่ง เพื่อให้เกิดการเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าด้วย ปัจจุบันทั้งโรงงานและบริษัททั้งหลาย ต่างๆมีการปรับปรุง ตกแต่งหน้าอาคารสถานที่ของตนเอง ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้าและสังคม เนื่องจากปัจจุบันนี้จะเห็นว่า หลายธุรกิจพยายามเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น โดยเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมควบคู่กันไป ป้ายโฆษณาและสื่อโฆษณาจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย สถานประกอบการหลายแห่งนิยมทำป้ายชื่อบริษัท หรือป้ายโลโก้บริษัท (Company name plate and logo at front gate) ของตนเองให้มีขนาดใหญ่สวยงาม และพยามใช้ลูกเล่นแปลกใหม่ ใส่ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบว่า สถานประกอบการของเรานั้นเป็นสถานประกอบการที่มีความคิดทันยุค ทันสมัย ล้ำหน้า เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้า ดังนั้นจะสังเกตว่าปัจจุบัน ป้ายหน้าโรงงานและป้ายหน้าบริษัทต่างๆ (Company signage on the roof at front area) จะมีการสร้างความน่าสนใจที่แตกต่างกันไป แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร โดยจะมีการใช้วัสดุและสีที่ทำให้อาคารของบริษัทดูเด่น อลังการ มีความสวยงามและทันสมัยมากขึ้น หรือแม้กระทั่งป้ายภายในโรงงานเอง ก็มักจะมีการปรับปรุงป้ายสำนักงานต่างๆให้มีความใหม่ และมีเอกลักษณ์อยู่เสมอด้วย เช่น ป้ายเซฟตี้ (Safety Sign) ป้ายนโยบาย ป้ายบอกทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อห้อง บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดวัฒนธรรมองค์กร organization chart เป็นต้น

ป้ายไฟ กล่องไฟ

ป้ายไฟ (Lightbox) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ตู้ไฟ, กล่องไฟ หรือป้ายไฟยื่น มีลักษณะเป็นป้ายกล่องสี่เหลี่ยม ทรงกลม หรือเป็นลักษณะตัวอักษรดัดตามแบบ และตัวป้ายจะมีแสงสว่างในเวลากลางคืน บางครั้งจะมีลักษณะเป็นกล่องไฟตั้งเสาแบบยื่น ซึ่งจะมีทั้งแบบเสาเดี่ยวและเสาคู่ บางครั้งก็จะทำลักษณะติดบนผนังร้าน บริเวณกันสาด หรือบนดาดฟ้า สามารถแบ่งออกเป็น 3ชนิดคือ
1)ป้ายไฟไวนิล วัสดุหลักก็จะเป็นไวนิลโปร่งแสง (Vinyl Frontlit) เหมาะสำหรับทำกล่องไฟหน้าร้าน หรือหน้าอาคาร
2)ป้ายไฟอะคริลิค วัสดุหลักจะเป็นอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์ (Sticker on Acrylic) เหมาะสำหรับทำป้ายไฟหน้าบริษัท และหน้าตึก
3)ป้ายไฟLED วัสดุหลักจะเป็นอคริลิคขึ้นรูปแล้วซ่อนหลอดไฟLEDด้านในตัวอักษร เหมาะสำหรับทำตู้ไฟหน้าโครงการ คอนโด อพาร์ทเมนท์ โรงแรม รีสอร์ท
สำหรับหลอดไฟที่นำมาใช้ประกอบนั้น จะเป็นหลอดผอมประหยัดไฟแบบนีออน, หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ ,36 วัตต์ หรือหลอดไฟ LED ส่วนจำนวนของหลอดก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวป้าย ซึ่งจะต้องติดตั้งหลอดให้พอดี เพื่อไม่ให้ไฟมีแสงสว่าง มากหรือน้อยเกินไปนั่นเอง ส่วนขอบป้ายจะใช้สแตนเลส หรือซิงค์พ่นสีก็ได้เช่นเดียวกัน